Ψηφοφορία
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία;

Πολύ σημαντικός
Σημαντικός
Αδιάφορος
Καθόλου Σημαντικός