PIC INTERREG IIIA Ελλάδα - Ιταλία 2000-2006 Άξονας 3.2 Κωδ. Έργου I3201060.

 

Τουριστικός Οδηγός

Ένα από τα κοινά σημεία των περιοχών στις οποίες υλοποιείται το Έργο είναι οι πολλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν χάρη στην πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά, δυνατότητες, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί, ωστόσο, στο έπακρον. Η αύξηση της προβολής των περιοχών στις οποίες υλοποιείται το Έργο, η ανάπτυξη εναλλακτικού και αειφόρου τουρισμού σε αυτές και η αξιοποίηση των τουριστικών και άλλων πόρων τους αποτέλεσαν, λοιπόν, κάποιους από τους απώτερους και μακροπρόθεσμους στόχους του Έργου.

Η δράση και η παρουσία των γυναικών υπήρξε ανέκαθεν καθοριστική στο ιστορικό, θρησκευτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τόσο της Απουλίας όσο και της Ηπείρου και της Πάτρας, και συνδέθηκε, άμεσα ή έμμεσα, με τόπους και μνημεία άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο γνωστά. Παράλληλα, η μορφή της Παναγίας έγινε κεντρικό σημείο αναφοράς των περιοχών αυτών, όπως αποδεικνύει το πλήθος των μνημείων και εκδηλώσεων που της έχουν αφιερωθεί.

Ο τουριστικός οδηγός που δημιουργήθηκε για κάθε εμπλεκόμενη περιοχή επικεντρώνεται, κατά βάση, στα σημεία που άμεσα σχετίζονται με την έντονη παρουσία των γυναικών, την προσφορά τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κάθε περιοχής, καθώς και με τη μορφή της Παναγίας, κοινό σημείο αναφοράς των δύο λαών.

Ακολουθώντας ο επισκέπτης τις προτεινόμενες διαδρομές ανακαλύπτει μία διαφορετική εικόνα των τριών περιοχών, μια εικόνα γεμάτη από γυναικείες μορφές, από το μεγαλείο τους, την ιστορία και την προσφορά τους, με διάχυτη την αγάπη και την πίστη προς τη μορφή της Παναγίας. Οι επισκέψεις σε απομακρυσμένα και λιγότερο γνωστά μοναστήρια και ναούς της Παναγίας σε περιοχές απίστευτου φυσικού κάλλους, οι συναντήσεις με γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, το άκουσμα της τοπικής ιστορίας από γυναίκες που κρατάνε ζωντανές τις μνήμες περασμένων εποχών, η μετάβαση σε τόπους που αποτέλεσαν πεδία δράσης και αγώνων, σε τόπους που συνδέονται με θρύλους και παραδόσεις θα ξαφνιάσουν θετικά τον επισκέπτη και θα του χαρίσουν την εμπειρία της επαφής με μια εναλλακτική μορφή τουρισμού με επίκεντρο την πάντα γοητευτική μορφή της ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

Διαδρομές στην Ήπειρο των γυναικών και της Παναγίας

Οι διαδρομές που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ηπείρου θα χαρίσουν στον επισκέπτη μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ενισχύοντας την ανάδειξη, προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου που συνδέεται άμεσα με τη γυναικεία παρουσία.
Πρόκειται για διαδρομές που οδηγούν, μέσα από μονοπάτια άλλοτε δύσβατα και άλλοτε εύκολα προσβάσιμα, σε εκκλησίες και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία· σε πανηγύρια και γλέντια ηπειρώτικα· σε γεύσεις παραδοσιακές, φτιαγμένες με περισσή τέχνη από τα χέρια των ντόπιων γυναικών· σε μνημεία που στέκουν μάρτυρες αδιάψευστοι της γυναικείας παρουσίας και συνεισφοράς στην ιστορία του τόπου. Διαδρομές που φέρνουν τον επισκέπτη σε άμεση επαφή με τα φυσικά τοπία της Ηπείρου, τα τόσο γοητευτικά, όσο και οι γυναικείες μορφές που κυριαρχούν σε αυτά…

… από την Ηγουμενίτσα στην Πρέβεζα

… από την Πρέβεζα στα Γιάννενα

… από την Πρέβεζα στην Άρτα

… από την Άρτα στα Ραδοβύζια

… από τα Ραδοβύζια στα Τζουμέρκα

… από τα Τζουμέρκα στα Γιάννενα

Η Πάτρα των γυναικών

Από την αρχαία εποχή έως και σήμερα η πόλη της Πάτρας αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Πλατείες, κάστρα, μουσεία, συνεδριακά και πολιτιστικά κέντρα στολίζουν την όμορφη πόλη αποτελώντας ταυτόχρονα και τα σημεία στα οποία διενεργούνται οι περισσότερες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από την καταγραφή και την παράθεση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών τους ο επισκέπτης έρχεται σε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και σημαντικές πληροφορίες για την πλούσια ιστορία της πόλης. Ιστορία άμεσα συνδεδεμένη και με τη γυναικεία παρουσία, η συμβολή της οποίας υπήρξε καθοριστική για το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Κοινωνική και πολιτιστική διαδρομή

Οικονομική διαδρομή

Διαδρομή για την πίστη στην Παναγία

 


Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III 2000-2006

   

PIC INTERREG IIIA Ελλάδα - Ιταλία 2000-2006 Άξονας 3.2 Κωδ. Έργου I3201060

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης