PIC INTERREG IIIA Ελλάδα - Ιταλία 2000-2006 Άξονας 3.2 Κωδ. Έργου I3201060.

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG IIIA EL-IT και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα πλαίσια του Έργου με τίτλο "Η εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής"

Για 21 μήνες η μορφή της ΓΥΝΑΙΚΑΣ βρέθηκε στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος και γενικά όλων των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Στην τελική συνάντηση των εταίρων για το κλείσιμο του Έργου στις 20 Ιουνίου 2008 στο Lecce, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, παρευρέθηκε αντιπροσωπία της ομάδας του Εργαστηρίου και παρουσίασε το έργο των συνεργατών του (ιστότοπο του Έργου, θεματικό χάρτη και αποτελέσματα των ερευνών), αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές και εντυπώσεις που επικύρωσαν την ποιότητα της δουλειάς που παρήχθη κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του.

Το έργο "Η εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής" του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 υλοποιήθηκε στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και στην περιοχή του Salento στην Ιταλία και έδωσε τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς και τις ομάδες τους να αναπτύξουν δράσεις έρευνας και οργάνωσης καλλιτεχνικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους συμβάλλοντας έτσι:

    στην καλλιέργεια ισχυρών δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς και των δύο χωρών

  στην προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με την παρουσία της ΓΥΝΑΙΚΑΣ και την ταυτόχρονη ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού με αξιοποίηση των τοπικών τουριστικών πόρων

  στην υλοποίηση και ενθάρρυνση πολυποίκιλων εκδηλώσεων σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, κυρίως γυναικών

  στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων που προέκυψαν από τις δράσεις του Έργου.

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή, κ. Χρυσόστομο Στύλιο, συμμετείχε ενεργά και με επιτυχία σε όλες τις δράσεις του Έργου. Η ερευνητική ομάδα του εκπόνησε τρεις μελέτες με αντικείμενα την Εικόνα της Παναγίας στην Ήπειρο στο πέρασμα των αιώνων, τη Γυναίκα της Ηπείρου και η κοινωνική της θέση από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή και την ηπειρώτισσα γυναίκα της οικιακής και εξωοικιακής εργασίας, αντίστοιχα. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δράση έρευνας προκειμένου να δημιουργήσει θεματικές διαδρομές, όπου εντάχθηκαν και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάδειξη των βασικών υποδομών υποδοχής στην περιοχή της Ηπείρου για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε αυτή.

Οι δράσεις όλων των εταίρων υποστηρίχθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν και προβλήθηκαν μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Έργου www.womanway.eu, τον οποίο δημιούργησε η εξειδικευμένη ομάδα του Εργαστηρίου. Σε αυτόν «φιλοξενείται» και ο θεματικός χάρτης που η ίδια ομάδα δημιούργησε κάνοντας χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). Στο χάρτη αυτό ενσωματώθηκαν, με τρόπο συνθετικό και πλήρη, όλες οι πληροφορίες γεωγραφικού, θρησκευτικού-πολιτιστικού, ιστορικο-οικονομικο-κοινωνικού και τουριστικού χαρακτήρα, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα των περιοχών αναφοράς, η οποία επιτρέπει την ανάδειξη και την αξιοποίηση των στοιχείων εκείνων της πολιτιστικής κληρονομιάς τους που συνδέονται άρρηκτα με την παρουσία και το ρόλο της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, το Εργαστήριο ανέλαβε να προωθήσει στην περιφέρεια της Ηπείρου το διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους με θέμα τη Γυναίκα που διοργάνωσε ο Δήμος του Λέτσε της Ιταλίας. Ο διαγωνισμός διεξήχθη κατά τη διάρκεια των εργασιών της τελικής προαναφερθείσας τελικής συνάντησης των εταίρων στο Lecce. Η κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Edoardo WINSPEARE, απένειμε το βραβείο σε τρεις εκ των 40 διαγωνιζόμενων, ελληνικών και ιταλικών ταινιών μικρού μήκους, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η ελληνική συμμετοχή «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» του Νάσου Ευστρατιάδη από την πλευρά της Πάτρας.

 


Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III 2000-2006

   

PIC INTERREG IIIA Ελλάδα - Ιταλία 2000-2006 Άξονας 3.2 Κωδ. Έργου I3201060

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης